Om oss

Norrlands urberg i förvandling

128_287022013aAtt forma granit, den hårdaste av bergarter, till vackra och uttrycksfulla produkter har varit min fars yrke sedan slutet av 20-talet och sedan 60-talet även mitt yrke. Den utveckling som har skett under alla dessa år finns med i vår produktion från stenbrott till färdig produkt. Vi har en modern fabriksanläggning i Öjebyn där stenarna tillverkas och vi levererar och monterar över hela landet.

För rådgivning och förslag står jag gärna till förfogande.

Sven-Erik Bryggman
sven-erik@granitti.se

Granitti Natursten med anor från 1800-talet.

Stenhanteringen i Pitebygden har gamla anor – från slutet av 1800-talet då en morbror till min far Sanfrid Björck och hans bror Carl startade tillverkning av sockelsten som grund till dåtidens boningshus. Man tillverkade också huggen och kilad granit till bl.a. Lasarettet, Handelsbankens hus på Uddmansgatan, Sikfors kraftstation samt Statshotellet i både Luleå och Piteå. Här rör vi oss omkring tiden 1910 – 1930. På den tiden fanns det 5 – 6 stenhuggerier i bygden som samarbetade omkring dåtidens storbyggen. Min far köpte stenhuggeriet 1935 vilket han drev till slutet av 60-talet när jag började ta över. I början av 90-talet fick stenhuggeriet sitt nuvarande namn och under 2006 har vi utökat vår kapacitet att såga och polera stora block i format upp till 1400 x 2400 mm i olika tjocklekar. Vi är ensamma om att kunna blocksåga så stora skivor i både Svealand och Norrland.

Granitti-nolia_0sv_skiss1
Gravsten vars ordersedel visar att den beställdes den 7 mars 1922 och avsåg sten nr 34 med höjden 130cm och med polerad framsida till en kostnad av 115:- Texten har fyllts i med en svart färg troligtvis någon gång på 50-talet. Den är tillverkad i en granit som man sprängde och kilade fram för hand i Käcktjärn utanför Piteå.