Att välja gravsten

Gravplatsen med gravstenen har en stor betydelse i sorgearbetet efter en nära anhörig.
– en plats för eftertanke, meditation och hågkomst.
Historien visar en mängd olika sätt att ihågkomma personer i vår omgivning – oftast med den rådande tidsandan som vägledning. Idag gör vi långt fler stenar med en personlig prägel, än tidigare och naturstenar i olika former har blivit omtyckta. Ett genomgående drag är att graniten – den hårdaste av alla bergarter har blivit det material som kommit att användas i alla tider från faraonerna till våra dagar.

Eftersom vi på Granitti värnar om det lokala gör vi stenarna från det Norrländska urberget d.v.s. svart Sangis kommer från Sangis, röd Dorotea från Dorotea och grön Myllonit från Stalon i Vilhelmina osv.

Vi tycker det känns rätt att redovisa varifrån stenen kommer. Under de senaste åren har det dykt upp stenar från både Kina, Brasilien och Afrika på våra svenska kyrkogårdar med allt vad det innebär. Vi tycker att närproducerat även kan appliceras på gravstenstillverkning.

Text och dekorutförande.
Försänkt förgyllda eller målade texter bör du välja på en polerad yta och i en mörk sten – gärna med ett sirligt typsnitt. Vid dessa utföranden tillför man ett främmande material på stenen ( guld alt färg ) som kommer att behöva underhållas med jämna mellanrum. Texten syns mycket bra.

Upphöjda polerad – här rekommenderar vi ett rakare typsnitt då sättet att göra texten fordrar ett större mellanrum mellan bokstäverna. Namnet kan sättas i rader, fält eller friliggande över hela ytan. Textmaterial måste lämnas för ev. kommande texter. Texten syns bra vid uppehållsväder.

Djupförsänkta texter behöver en ljus yta ex, finhuggen, flammad eller naturyta Texten försänks 5 – 8 mm in i stenen så att en skugga alltid bildas och som gör att texten framträder i alla väder. Typsnitt som är både smala och breda passar bra. Underhållet utgörs av en högtryckstvättning och stenen blir som ny. Ingen tillförsel av färg. Texten syns mycket bra.

Form och storlek
Numera kan man välja ganska fritt hur stenen skall se ut. Vad vi brukar hålla oss till är det Gyllene snittet som innebär att det andra måttet skall var ca 70% av det första och längsta måttet. Är namnet långt kan man ju välja en sten som är låg/bred. På en hög/smal sten kommer texten högre upp med tanke på snö/blommor. Vi gör alltid ritningsförslag med olika textuppställningar m.m.

Stenmaterial
Under fliken yta och sten kan du se dom olika stenarna med flammad, finhuggen och längst till höger den polerade ytan. Vi har satt resp. textutförande på provstenarna.

Leverans och montering
I våra priser ingår alltid leverans till resp. kyrkogård – däremot monteringen av stenen på gravplatsen kan ibland utföras av förvaltningen och ibland av oss mot en liten avgift eller så ordnar köparen monteringen.

Personlig reflektion
Svarta polerade stenar med guldtext har sitt ursprung i varmare länder typ Italien, Spanien m.m.  För vårt Skandinaviska klimat rekommenderar jag djupförsänkta naturtexter som efter en högtryckstvätt blir som nya. Jag har under åren mött många hemvändare som knappt hittat sina anhörigas gravplats då både färg och guld försvunnit – det händer inte på djupförsänkta texter.


Vill du fråga oss om något?

Namn*

E-post / Telefon*

Meddelande*

Please leave this field empty.